Ako začať podnikať ihneď – ready made s. r. o.

Začiatky každého podnikanie bývajú často náročné. A to nehovoríme o zakladaní spoločností, ktoré so sebou nesie kopu administratívnych vybavovačiek, dokumentácií, právnych predpisov a noriem a podobne. Podnikanie už aj u nás na Slovensku nadobúda nový trend, s čím rastie aj záujem o zakladanie podnikov a firiem. Ale čo s tým náročným procesom, bez ktorého sa vznik firmy nezaobíde? Pravdupovediac, vyžaduje si to množstvo času aj rôznych úkonov, s ktorými môže mať človek, ktorý sa v tejto oblasti nepohybuje, problém. No, v súčasnosti vznikol moderný trend v podnikaní s názvom ready made s. r. o.. Tento produkt dokáže značne zjednodušiť začiatok podnikania aj mladým začiatočníckym podnikateľom, no aj tým odskúšaným a skúsenejším.

zmluva

Spoločnosť Ezmluva prináša na trh už novozaložené spoločnosti, tzv. ready made s. r. o.. Je to už hotová založená spoločnosť, pre akýkoľvek druh podnikania. Má za sebou všetky právne úkony, je zapísaná v Obchodnom registri, má pridelené IČO a DIČ, a taktiež všetku potrebnú dokumentáciu vyhotovená profesionálnymi právnikmi. Tieto spoločnosti sú zakladané s cieľom ich následného predaja novým podnikateľom, a nikdy predtým nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť.

Zakúpenie si už takejto hotovej ready made s. r. o. je veľmi výhodné aj z hľadiska ušetrenia finančných prostriedkom, vzhľadom na to, že spoločníci sa nemusia skladať na zloženie základného imania vo výške 5 000 €. Ready made spoločnosť je určená na okamžitý prevod a vy tak môžete začať podnikať ihneď po podpísaní zmlúv o prevode spoločnosti.

podnikanie

Nestrácajte zbytočne čas zdĺhavými procesmi, keď môžete začať prevádzkovať svoje činnosť jednoducho, rýchlo a výhodne. Po prevode spoločnosti môžete určiť konateľom, spoločníkov, zmeniť obchodné meno a sídlo, získate vypracované dokumenty a podobne, a to všetko v kúpnej cene spoločnosti.