Bhaktí joga – rozhodnutie pre životný smer

Joga je v súčasnosti preferovaný a vyhľadávaný šport a pre viacerých aj forma životného štýlu. Mnohí ju však vnímajú ako prejav súčasnej módy bez toho, aby si uvedomili jej podstatu a pravý zmysel. Za jogína je pokladaný samotár žijúci v ústraní ďaleko od reality, od spoločnosti, ktorý sa neustále zaoberá len meditáciou – aj to je veľmi zahmlený a neurčitý pojem. Joga rozhodne nie je o odriekavom a samotárskom spôsobe živote, pri ktorom musíme zaručene pretrhnúť kontakty s okolím.

joga

Práve naopak, joga celoplošne je cvičenie napomáhajúce k dosiahnutiu šťastia – nie však povrchového, prchavého, ale pri pravidelnom praktikovaní ide o šťastie založené na hlbokom základe. Ak to chceme docieliť, nesmie byť pre nás joga chvíľková zábava, ale rozhodnutie pre životný smer. Učenie jogy je založené na objavení duchovnej bytosti v nás. Počuli ste niekedy o bhakti joge? Táto joga nadväzuje kontakt so Stvoriteľom, usiluje sa budovať skutočne vrelý vzťah na harmónii a vnútornom pokoji. Ak skutočne precízne pracujeme na tomto vzťahu, všetko v našom živote bude podliehať pozitívnym zmenám, najmä sa budeme cítiť naplnení a šťastní. Problémy už stratia svoju váhu alebo sa budeme na veci vedieť pozrieť s nadhľadom a vzácnym pokojom, s ktorým si udržíme fyzickú aj psychickú vitalitu. Aj postoj k okoliu sa zmení a nebudeme mať potrebu zaoberať sa malichernosťami.

joga

Bhakti joga ukazuje, ako veľmi sme prepojení s Najvyššou Bytosťou, umožní nám vnútorne rásť a neustále napredovať. Slovami mantry sa dostaneme do úžasne vyváženého, vzácneho stavu vedomia, v ktorom už nebude mať miesto naše ego, ale duša, ktorá volá po šťastnejšom prežívaní. Duchovnému človeku bežný, aj keď zabezpečený život nestačí, jeho ciele sú oveľa vyššie a naplnenie v Stvoriteľovi pozostáva z viacerých nevyhnutných krokov, o ktorých sa dozviete aj na našom portáli. Objavte v sebe múdrosť a pokoj!