Príliš skoré vyvrcholenie a problémy v posteli: Príčinou je predčasná ejakulácia

Prakticky každého muža raz môžu prekvapiť problémy, ktoré súvisia s jeho erekciou. A niektorých už možno isté znaky začínajú navštevovať, dokonca v pravidelnejších intervaloch. Pomerne známym problémom je v tomto smere aj predčasná ejakulácia, ktorá nás môže prekvapiť, ale takisto sa u nás objavovať stále častejšie. Vek pritom nemusí byť hlavným faktorom.
Aj predčasné vyvrcholenie sa radí ku kategórii, ktoré laicky nazývame ako problémy s erekciou, pod ktoré sa všeobecne podpisujú tieto faktory:Žena v posteli, záclony, priamy pohľad

  • Organické ochoreniasúvisiace najmä s nekvalitným prekrvovaním (srdcovo-cievne ochorenia, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka,…
  • Psychikaa slabá sebadôvera, nervozita, následky stresového obdobia, neschopnosť plnohodnotne sa sústrediť,… v horšom prípade tiež psychické choroby
  • Nezdravý životný štýl spojený s nedostatkom pohybu a napr. sedavým zamestnaním, nepravidelná strava a spánok, nevhodná diéta, nedostatočný príjem minerálov,…
  • Závislosťod užívania silných liekov a hlavne antidepresív, ale tiež od vyššieho príjmu alkoholu, fajčenia cigariet, prípadne tiež užívania drog
  • V neposlednom rade môže byť príčinanezhoda s partnerkou, nedostatočná komunikácia a nesúlad

Je však rozdiel, či niekto za nekvalitnú, respektíve za predčasnú ejakuláciu považuje 20 minút, 10 minúť či 2 minúty po začatí styku, výnimočné nie sú prípady, ak príde u muža k vyvrcholeniu skôr, než styk začne. Prakticky každý z týchto prípadov môže mať motiváciu snažiť sa o to, aby styk trval dlhšie (či aby vôbec začal). Pochopiteľne rozdiel je len v závažnosti a dobe predčasného vyvrcholenia, kedy vo všetkých prípadoch dokážu pomôcť napr. tablety cialisu, pričom cialis predaj môže byť cenovo nižií v prípade generík s obsahom totožnej látky, čiže Tadalafil.Ilustrované, srdce v posteli, láska
V prípade, ak ide o skutočne skorú predčasnú ejakuláciu a vlastne v pravidelných intervaloch, vhodným riešením je návšteva lekára, ktorý môže bližšie definovať, či ide o niektorý z vyššie opísaných faktorov a následne nasadiť liečbu či odporučiť isté zmeny v životnom štýle.